Age of Empires II: The Forgotten открива изцяло нова безплатна кампания: El Dorado

Microsoft продължават да подкрепят скорошното преиздаване на HD на Age of Empires II, като предоставят безплатна кампания на всички собственици на разширението The Forgotten. Ел Дорадо разказва историята на Франсиско Орелана и Гонсало Писаро в търсенето на изгубения златен град. Състои се от четири нови мисии