Dame Nukem: 3D Realms и Interceptor обявяват категорично не-Duke-игра Bombshell

Ще си спомните, че през февруари Gearbox заведе дело срещу 3D Realms за предоставяне на игра на име Duke Nukem: Mass Destruction. Масовото унищожение дойде като нещо изненадващо, тъй като Gearbox вярваше, че са придобили правата на всички бъдещи игри на Duke няколко години по-рано.