Селесте превръща платформинга в мощна метафора за безпокойство

Като новодошъл в игрите, трудно ще отгатнете каква MMO или ролева игра се основава само на името на жанра. Но платформингът е сред най-обяснителните. Те като цяло са игри за прескачане между платформи. Радостта от движението, разочарованието от неуспеха,