Преглед на трилогията на Charnel House

Трилогията на Charnel House е кратка, особена приключенска игра, изпълнена с пълзящ ужас. В съзнанието ми се задържа много пъти времето, което ми отне, от началото на първата глава, Вдишване, до затварянето на третата, Издишване. Предполагам, че това не говори много, предвид краткостта на