Dreadnought е следващият голям играч с тежки удари

Dreadnought е сложна игра, но тя може лесно да бъде обобщена в кратък образ. Десният борд на 300 метра дълъг крайцер се отваря, цевите на шест дузини оръдия се плъзгат напред и се въртят в огнева позиция. На върха на крайцера е монтирана тракторна греда, която леко бръмчи като