Guardians of Atlas, MOBA-RTS, разработен от YouTuber Day9, влиза в отворена алфа

Деца в наши дни. Те получават лаптоп, влизат в YouTube, трупат милиони последователи и след това мислят, че могат да се обърнат към развитието на игрите. Защо не го оставят на независими разработчици, които знаят мястото си? Неуспешните, живеещи от препечен хляб, кутии сухи царевични люспи и микровълни