Hex Preview: брилянтна нова колекционерска игра на карти MMO

Hex изглежда готов да победи Magic в собствената си игра. Magic: The Gathering Online стартира през юни 2002 г. и оттогава е абсолютно ужасен. Въпреки че представлява 30-50% от общия доход на Magic, клиентът на онлайн играта е пренебрегнат, показвайки възрастта си и не прави нищо за иновации в