Затворен бета преглед на Everquest Landmark

Landmark току-що удари затворена бета версия, като изпусна няколко неща - думите „Everquest“ и „Next“ от името си и 40 долара от цената на влизането. Първият бит изглежда малко странен, но няма да се оплаквате от последния. Финалната версия ще бъде безплатна за игра и единствената реална полза от скачането сега е,