Защо Садуик ще се завърне в The Whispered World 2 - без неговия актьор на английски език

Попитайте играча на Whispered World на улицата какво най-малко им е харесало в изобретателно мизерната приключенска игра на Daedalic и те ще кажат: „Актьорът на гласа на Sadwick. А! ”. И тогава щяха да бързат за вкъщи, да си тананикат весело, несвързан пъзел, който току-що щракна на мястото си в задната част на главата си