Сър, Вие сте преследвани, печели последния ловец, земевладелецът

Сър, Вие сте преследвани е изхвърлен от скривалището; ето нашия сър, прегледът ви преследва. последната актуализация донесе със себе си земевладелец. Портен човек със слонско оръжие. Той може да не е бърз на крака, но след като попаднете в неговия

Сър, ловуват ви

Сър, новини ви преследват, дата на излизане, ръководства, системни изисквания и др