Преглед на море без слънце

Корабът ми е погълнат от по-тъмния от черния океан. Трябваше да е просто търговско бягане, пренасяне на изгубени души и паяк коприна през подземното море, обратно до Паднал Лондон, викториански мегаполис, влачен под земята от прилепи. Но прекалих, пътувах твърде далеч в търсене

Новата битка в реално време на Sunless Sea напуска дока

Без слънце море е страхотно старо време, дори когато е изключително обезпокоително - морско приключение в подземно, викторианско море. Играта е свързана със събиране на истории и изследване на изключително странния свят, но има и борба. Беше поетапно и умно, но в крайна сметка екзекуцията беше