Могат ли проекти като Tabletop Simulator някога да заместят физическите настолни игри?

Като издател на аналогови настолни игри през 2018 г. идва с уникален набор от предизвикателства, включително адаптиране към все по -дигитален свят. Много издатели са започнали да допълват игрите си със съпътстващи приложения или са предприели пускането на пълни версии на игрите си в Steam. В случая с Asmodee,

Steam Workshop на Tabletop Simulator довежда физиката до любими като Риск и Пандемия

Един модър за настолен симулатор е взел минималната предпазна мярка да назове творението си „Risq“. Но това е почти толкова, колкото осведомеността за авторските права се получава в начинаещата Steam Workshop на Tabletop Simulator, която носи играта с карти Pokemon Trading Card, HeroQuest и Monopoly Nintendo Edition в своята мрежа