Ходещите симове трябва да продължат от Gone Home

Обичайте ги или ги ненавиждайте, трудно е да се отрече въздействието на повествователните приключения - или „симулаторите на ходене“ - които са оказали върху игралния пейзаж. Но въпреки че разнообразието от теми и теми в тези игри е завладяващо, изпълнението на жанра нарасна малко уморително през последните години.