Светът на метрото 4: Преглед на линия 7 в Ню Йорк

Светът на метрото 4: Нюйоркска линия 7 започва с вас, шофьор новобранец, пристигащ в депо на метрото. Не, не просто пристигане, а размахване в депо на метрото, докато силно драматична музика пронизва коридорите. Една груда млада жена минава покрай вас в залата и вашият характерен като топки