World of Warcraft: Warlords of Draenor последният бос в киното изтече

world warcraft warlords draenor final boss cinematic has leaked

World of Warcraft кинематографично

Хватки за спойлери, елате да разгледате това. Ако наистина, наистина искате, можете да гледате края на киното за Warlords of Draenor точно тук, точно сега. Кинематографичният от последното нападение над цитаделата Hellfire в предстоящ 6.2 кръпка изтече в интернет, така че ако отчаяно искате да видите как Warlords of Draenor завършва, без да отделя часовете, елате да надникнете.MMO шампион откри видеото, което показва, че играчите се бият с Archimonde в края на нападението на Hellfire Citadel. Смята се, че Patch 6.2 ще донесе последния набег на разширяването до World of Warcraft, така че това би означавало, че това е краят в киното на историята.Не че това е краят на World of Warcraft, разбира се. Blizzard планират повече разширения на непрекъснато нарастващата MMO, така че това е само краят на текущата глава от историята на Azeroth.

Благодаря, GameSpot .